Klubb

HOLLANDSK GJETERHUNDKLUBB Norge (HGN)

KLUBBENS ADRESSE:

Hollandsk Gjeterhundklubb Norge (HGN), Nålumveien 65, 1747 Skjeberg

ORGANISASJONSNUMMER: 895 777 722 (enhetsregisteret)

 

E-POST: Hollandsk.Gjeterhundklubb.Norge@klubb.nkk.no

 

_______________________________________________________________

 

 

 

INFORMASJON om året 2016 - og begynnelsen på 2017

 

Til årsmøtet i mars 2016 ble det av det sittende styre foreslått å legge ned klubben. Dette ble nedstemt, og det ble bestemt at ett interimsstyre skulle kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Dessverre tok dette lang tid, og det ekstraordinære årsmøtet ble først avholdt 25. februar 2017.

 

Nytt styre ble valgt på ekstraordinært årsmøte 25. februar 2017, og samme styre fikk fornyet tillit på ekstraordinært årsmøte 20. mai 2017.

 

____________________________________________________________________________

 

 

KOMMUNIKASJON:

 

Mail:

Informasjon til medlemmene sendes på mail.

Får du ikke mail - sjekk at du har riktig mailadresse på "mine sider" på NKK.

 

Nettsiden:

Nettsiden oppdateres med viktig informasjon.

 

Facebook:

I april 2017 opprettet klubben en ny facebookgruppe med navnet "Hollandsk Gjeterhundklubb Norge (HGN)".

 

 

Hollendernytt (digitalt medlemsblad)

Digitalt medlemsblad/informasjon har ikke vært utgitt de senere år. Styret (2017) ønsker å endre på dette. I første omgang tar vi sikte på en utgivelse pr. år.

 

 

 

______________________________________________________________________