Databaser

DATABASER I NORDEN  

 


DogWeb: (NKK)

Norsk Kennel Klubb sin database over norskregistrerte hunder.

Der vil du finne diverse informasjon om hundene, blant annet stamtavle, HD/AD resultater, Utstillingsresultater m.m.

 


Avelsdata (Svenske Kennelklubben)

Svenskene har to databaser over svenskregistrerte hunder. Den mest anvendelige når det gjelder avlsresultater er Avelsdata.

 


Koira-net (Finske Kennelklubben)

Finske kennelklubben har også sin database hvor du kan finne informasjon om helse og stamtavler.

 


Hundeweb (Dansk kennelklubb)

Danmark har også database men pr. april 2017 er det kun for medlemmer av den danske kennelklubben.

 


NB! Greit å vite:

Databasene har noen begrensninger.

F.eks. Når når hunder blir solgt/eksportert til utlandet vil ikke disse sitt HD/AD resultat bli registrert i Dogweb. Unntaket er dersom hunden brukes i avl i Norge. (info fra NKK 2017)

Det samme gjelder hunder som er født i Sverige, og solgt til Norge (HD/AD resultat vil ikke bli registrert i SKK sin avelsdata. Unntaket er dersom hunden skal brukes i avl i Sverige. (info fra SKK 2016).

Dette fører til at det kan bli et uriktig bilde i forhold til antall røntgede hunder i enkelte kull, samt totalt for rasen.

Rasen vår er for liten til at man kan benytte seg av HD index – men dersom man hadde gjort det ville problemet vært det samme, og HD indexen vil vise feil!