Import

Import

For å kunne avle Hollandske Gjeterhunder i Norge er vi avhengig av å importere hunder.

På undersidene her vil du finne en oversikt over hunder tatt inn gjennom årene, under forutsetning at de er omregistrert i NKK.
Informasjonen er hentet fra DogWeb (NKK sin database).