Bli medlem


Hvordan bli medlem? 
Gå inn på www.nkk.no og klikk på bli medlem, eller klikk HER

 

Er du allerede medlem av NKK?   
Klikk deg inn på «mine sider» på www.nkk.no
Søk opp: Hollandsk Gjeterhundklubb Norge – og følg anvisningene videre.

 

PRISER PÅ MEDLEMSSKAP (2018):

Er du allerede medlem av en klubb som er tilsluttet NKK?
Hovedmedlem (HGN): 250 kroner
Familiemedlem (HGN): 100 kroner

 

Er du ikke medlem av en klubb som er tilsluttet NKK? 
Hovedmedlem (HGN): kr. 250
Grunnkontingent (NKK) kr. 220
Totalt: kr. 470 kroner

 

Innmelding etter 1. september: 
Det halv grunnkontingent (NKK) og halv medlemsavgift (HGN) etter 1. september.

Hovedmedlem (HGN) etter 1. september: kr. 125
Grunnkontingent (NKK) etter 1. september: kr. 110
Totalt: 235 kroner

 

Betaling:  

Betaling gjøres via NKK sitt system.
Norsk Kennel Klubb sender ut giro pr. e-post. (E-faktura finnes)