Helse Strihår

 

VIKTIG om statistikkene på HD/AD fra NKK/SKK:

Kun hunder som er røntget i det landet statistikken er hentet fra blir tatt med i oversikten/databasen hos NKK/SKK.
Unntaket er når hunder har blitt brukt i avel i det aktuelle landet, da vises også røntgenresultatet i databasen.

Eksempel: Hund født i Norge som er eksportert til Sverige (før den er røntget) vil ikke få oppført sitt røntgenresultat i Dogweb (den norske databsen). Unntaket er dersom den får registrert valper etter seg i Norge.
Dette gjør at kullresultater blir misvisende, og også resultatene i statistikkene blir ufullstendige.

STATISTIKK HELSE – STRIHÅRET

Det finnes kun EN registrert Strihåret Hollandsk Gjeterhund i Norge (pr. mai 2017)
I Sverige finnes det 12 registrerte (pr. mai 2017)

NB! Dette er altfor få hunder for at man kan dra noen konklusjon på hyppigheten av HD eller AD på varianten.  
Men, vi legger ved oversikten fra SKK slik at den informasjon som finnes kommer frem.

 

.

 

 

Mentalitet – Strihåret Hollandsk Gjeterhund

Diagrammet er hentet fra www.svenskabrukshundklubben.se/mentalitet

Hollandse-Herdershond-Str