Helse Langhår


VIKTIG om statistikkene på HD/AD fra NKK/SKK:

Kun hunder som er røntget i det landet statistikken er hentet fra blir tatt med i oversikten/databasen hos NKK/SKK.
Unntaket er når hunder har blitt brukt i avel i det aktuelle landet, da vises også røntgenresultatet i databasen.

Eksempel: Hund født i Norge som er eksportert til Sverige (før den er røntget) vil ikke få oppført sitt røntgenresultat i Dogweb (den norske databasen). Unntaket er dersom den får registrert valper etter seg i Norge.
Dette gjør at kullresultater blir misvisende, og også resultatene i statistikkene blir ufullstendige!

 

Hofteleddsdysplasi (HD)   –    LANGHÅRET HOLLANDSK GJETERHUND

Alvorlig hofteleddsdysplasi eller albueleddsdysplasi er ikke vanlig på langhåret Hollandsk Gjeterhund.  
NB. 
Det er veldig få hunder registrert, både i NKK og SKK da dette er en sjelden rase/variant.

Nedenfor finner du en statistikk hentet ut fra SKK avelsdata (2000-2020)

 

Statistikk fra SKK over HD på  LANGHÅRET HOLLANDSK GJETERHUND

 


 

 

 

 

 

 

 

AD statistikk fra SKK   –   LANGHÅRET HOLLANDSK GJETERHUND

Alvorlig albueleddsdysplasi er uvanlig på Langhåret Hollandsk Gjeterhund.  
Albueleddsdysplasi blir ofte forkortet AA, AD eller ED

 


 

Statistikk over HD og AD fra NKK   –   LANGHÅRET HOLLANDSK GJETERHUND

Statistikk 1993-2020

Mentalitet – Langhåret Hollandsk Gjeterhund

Hollandse-Herdershond-LH