Helse korthår


VIKTIG om statistikkene på HD/AD fra NKK/SKK:

Kun hunder som er røntget i det landet statistikken er hentet fra blir tatt med i oversikten/databasen hos NKK/SKK.
Unntaket er når hunder har blitt brukt i avel i det aktuelle landet, da vises også røntgenresultatet i databasen.

Eksempel: Hund født i Norge som er eksportert til Sverige (før den er røntget) vil ikke få oppført sitt røntgenresultat i Dogweb (den norske databsen). Unntaket er dersom den får registrert valper etter seg i Norge.
Dette gjør at kullresultater blir misvisende, og også resultatene i statistikkene blir ufullstendige.

 


Hofteleddsdysplasi  (HD)   –   KORTHÅRET HOLLANDSK GJETERHUND

Alvorlig hofteleddsdysplasi er ikke vanlig på korthåret Hollandsk Gjeterhund. 

Nedenfor finner du en statistikk hentet ut fra SKK avelsdata (2005-2017). 

 

 

 


Albueleddsdysplasi (AD)  –    KORTHÅRET HOLLANDSK GJETERHUND

Alvorlig albueleddsdysplasi er ikke vanlig på korthåret Hollandsk Gjeterhund.  
Albueleddsdysplasi blir ofte forkortet AA, AD eller ED

Nedenfor finner du en statistikk hentet ut fra SKK avelsdata (2005-2017)

 

 

 


Statistikk over HD og AD fra NKK:

KORTHÅRET HOLLANDSK GJETERHUND