Mentaltester

 

Hva er en mentaltest? 

På en mentaltest/mentalbeskrivelse vil du få en beskrivelse av din hunds egenskaper/karaktertrekk.  
Det finnes noen ulike typer mentaltester innenfor NKK/SKK – du kan lese mer om de ulike nedenfor her.

Vil du lese mer spesifikt om MENTALBESKRIVELSE MH finner du mer informasjon HER

 

 

Forkunnskaper:

Du trenger ingen forkunnskaper for å delta. En egen testleder forteller deg hele tiden hva som kommer til å skje, og hva du skal gjøre.

Hunden din trenger ingen forkunnskaper for å delta.

 

Hvorfor skal man mentalteste?

Det kan være flere grunner til at man ønsker å mentalteste sin hund.

Som raseklubb er anser vi at mentalitet er en viktig del a avlsarbeidet. For at man skal kunne ta hensyn til mentalitet avlsarbeidet så må man kartlegge den i større grad enn man ar gjort til nå.

 

Raseklubben HGN & Mentaltester

Vårt mål er at vi i årene som kommer i større grad skal få kartlagt mentaliteten på de Hollandske Gjeterhundene vi har i Norge (alle varianter). Foreløpig finnes det dessverre sparsomt med hunder som har gjennomført mentaltest blant de Hollandske Gjeterhundene.

Til tross for at det i Norge ikke har vært særlig stor tradisjon på å gjennomføre mentaltester (uansett rase) så finnes det i NKK systemet en rekke ulike type tester. For oss som raseklubb er det uten tvil «Mentalbeskrivelse» (MH) som er mest verdifull i det videre avlsarbeidet.

En av grunnene til at MH er mest hensiktsmessig er at Sverige har benyttet denne testen i flere år. De har i flere tiår kartlagt, dokumentert og publisert MH resultater på hele kull. Og, i og med at Norge og Sverige har tett samarbeid med avlshunder vil dette kunne hjelpe oss i Norge med kartleggingen av Hollangsk Gjeterhund sin mentalitet.

(I Norge har man arrangert noen prøver, men resultatene på prøvene har ikke vært tilgjengelige for allmennheten. Forhåpentligvis så endres dette nå).

 

Terminliste for mentaltester finnes på:

Sverige: www.sbktavling.se  
Norge: www.nkk.no

 

 


OVERSIKT over de ULIKE MENTALTESTENE i Norge og Sverige

  TYPE tester pr. 2017      
  NAVN Forkortelse Min. alder Beskrivelse Land
  Mentalbeskrivelse MH 12 mndr (N)
12 mndr (S)
Beskriver hundens reaksjoner under 10 moment / situasjoner.
Det er spesielt verdifult å beskrive hele kull samtidig. (Samme test = lik alder og relativt like forhold).Resultat: Kjent mental status
Norge
Sverige
   Karaktertest K-test 10 mndr Kort test, få momenter Norge
   Funksjonsanalyse F-analyse   22 mndr (min) – 48 mndr (max) En mer omfattende og deror mer krevende test for hunden. 
Testen minner om svenskene sin MT.
Resultat: Bestått / ikke bestått.
 Norge (NKK)
           
  Mentaltest MT2007 18 mndr (min) – 48 mdr (max)

En omfattende og mer krevende test. Testen minner om norges Funksjonsanalyse.

Sammen med godkjent eksteriørdel vil testen kunne føret til tittelen KORAD hos SKK.

Sverige (SKK)
 

Mentaltest

(Svensk ny test)

 MT2017 18 mndr (min)-48 mndr (max) En mer omfattende og krevende test for hunden.
En evaluering av MT2007 har ført til at SBK har endret/utvidet den gamle testen noe. Dette har resultert i ny test som heter MT2017. 
Diplom ved bestått test, og denne registreres hos Svenska Brukshundklubben (SBK)
Sverige (SBK)