MH – Strihår


STRIHÅR – spindeldiagram

 

NB! 

Det er ikke utarbeidet et spindeldiagram for den STRIHÅR da det er for få hunder som har gjennomgått MH beskrivelse.
(Kilde: Genetica / SBK, april 2017)

 

NB. Diagrammet nedenforer basert på kun EN Strihåret Hollandsk Gjeterhund.