Styret informerer

 

 

 

 


Innkalling-2019

 

 

KOMMUNIKASJON:

Mail:  
Informasjon til medlemmene sendes på mail.  
Får du ikke mail – sjekk at du har riktig mailadresse på «mine sider» på NKK.

Nettsiden:
Nettsiden oppdateres med viktig informasjon.

Facebook
I april 2017 opprettet klubben en ny facebookgruppe med navnet «Hollandsk Gjeterhundklubb Norge (HGN)». Klikk HER.

Hollendernytt (digitalt medlemsblad)
Digitalt medlemsblad/informasjon har ikke vært utgitt de senere år.
Dersom medlemmene sender inn stoff til styret og/eller deler mer på FB gruppen til Hollenderklubben vil vi endre på dette. 

Vi ønsker internasjonalt stoff, så vel som nasjonalt. Fra små og store arrangement, og fra konkurranser og hverdagslivet med en Hollender. Og tips oss gjere om saker eller innlegg som kan være av interesse for oss som er interessert i Hollenderen eller hundetrening/aktiviteter. 


INFORMASJON om året 2016 – og begynnelsen på 2017

Styret i 2016 foreslo som sak til  årsmøtet i mars 2016 å legge ned klubben.
Dette ble nedstemt på årsmøtet, og det ble bestemt at ett interimsstyre skulle kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Dessverre tok det veldig lang tid før innkallingen til ekstraordinært årsmøte ble sendt ut. Så det ekstraordinære årsmøtet ble først avholdt 25. februar 2017.

Nytt styre ble valgt på ekstraordinært årsmøte 25. februar 2017, og samme styre fikk fornyet tillit på nytt ekstraordinært årsmøte 20. mai 2017. 


INFORMASJON om begynnelsen av 2018:
Ordinært årsmøte ble avholdt 17. mars, og kandidater gjenvalgt. 

 


Medlemsbladet Hollender’n  
Hollender’n var navnet på klubbens medlemsblad i papirformat. 
Første utgave kom i år 2000, og siste utgave ble utgitt i 2013.
Vi har ikke planer om å starte opp igjen med bladet (pr. 2017)