Styret informerer


KLUBBENS ADRESSE: 
Hollandsk Gjeterhundklubb Norge (HGN), Nålumveien 65, 1747 Skjeberg ORGANISASJONSNUMMER: 895 777 722 (enhetsregisteret)

E-POST: styret@hollenderklubben.com

 

Varsel om innkalling til årsmøte HGN 2018-korrigert

 

 

treningssamling-mars

 

 

 

INFORMASJON om året 2016 – og begynnelsen på 2017

Til årsmøtet i mars 2016 ble det, av det sittende styret, foreslått å legge ned klubben.
Dette ble nedstemt, og det ble bestemt at ett interimsstyre skulle kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Dessverre tok det lang tid før innkallingen til ekstraordinært årsmøte kom. Så det ekstraordinære årsmøtet ble først avholdt 25. februar 2017.

Nytt styre ble valgt på ekstraordinært årsmøte 25. februar 2017, og samme styre fikk fornyet tillit på ekstraordinært årsmøte 20. mai 2017.


KOMMUNIKASJON:

Mail:  
Informasjon til medlemmene sendes på mail.  
Får du ikke mail – sjekk at du har riktig mailadresse på «mine sider» på NKK.

Nettsiden:
Nettsiden oppdateres med viktig informasjon.

Facebook
I april 2017 opprettet klubben en ny facebookgruppe med navnet «Hollandsk Gjeterhundklubb Norge (HGN)». Klikk HER.

Hollendernytt (digitalt medlemsblad) 
Digitalt medlemsblad/informasjon har ikke vært utgitt de senere år.
Styret (2017) ønsker å endre på dette. I første omgang tar vi sikte på en utgivelse pr. år. 

Send oss stoff og bilder om hollenderen i ulike situasjoner.  Og tips oss gjere om saker eller innlegg som kan være av interesse for oss som er interessert i Hollenderen eller hundetrening/aktiviteter.
Vi ønsker internasjonalt stoff, så vel som nasjonalt. Fra små og store arrangement, og fra konkurranser og hverdagslivet med en Hollender. 

 


 

Medlemsbladet Hollender’n  
Hollender’n var navnet på klubbens medlemsblad i papirformat. 
Første utgave kom i år 2000, og siste utgave ble utgitt i 2013.
Vi har ikke planer om å starte opp igjen med bladet (pr. 2017)