Kryssparring

Kryssparring

I 2015 vedtok FCI enklere prosedyrer for å kunne parre varianter av samme rase (dvs samme FCI rasenummer), samt nært beslektede raser. 
Dette medfører at man kan gjøre kombinasjoner av Hollandsk Gjeterhund (rasenummer 223) på tvers av hårlagene,
Vedtatt av NKK 26.4.2017. 

  • Presentasjon fra møtet med de aktuelle raseklubbene: HER 
  • FCI dokument om kryssparring: HER
  • NKK sin informasjon (lagt på nettsiden 20.12.2016: HER 

 


Litt om informasjon fra NKK om prosessen finner dere i skrivet nedenfor. 

Kryssing av varianter av samme rase (samme rasenummer i FCI 

Kilde: Norsk Kennel Klubb (NKK), Publisert Sist oppdatert: 

Raseavlen utsettes fra flere hold for massiv kritikk, blant annet fordi vi legger større vekt på små forskjeller mellom ulike varianter, som størrelse, pelslengde og farge, på bekostning av sunne, bærekraftige populasjoner. Vi ønsker at vi sammen med raseklubbene kan arbeide for å opprettholde og fortrinnsvis øke den genetiske variasjonen i populasjonene, sier Astrid Indrebø, tidligere veterinær fagsjef i NKK. Dette vil være grunnleggende både for framtidens sunne hundeavl og raseavlens omdømme, fortsetter hun.

FCI Scientific og Standard Commissions, i samarbeid med Breeding Commission, har gjennom flere år arbeidet for en enklere prosedyre for å kunne pare varianter av samme rase, samt nært beslektede raser. NKK har vært en viktig brikke i dette arbeidet.

FCIs General Assembly i Milano 2015 godkjente FCI General and breed specific guidelines about crosses of breeds and breed varieties. Vedtaket var enstemmig; det var ingen av delegatene fra noen av landene som argumenterte mot forslaget. – Dette var en stor seier for sunn hundeavl og sunn fornuft, sier Astrid Indrebø. Tidligere måtte krysning, også av varianter, godkjennes av rasens hjemland.


Dokumentet fra FCI finner dere her.


FCI oppfordrer i dette dokumentet til krysning mellom varianter for å øke genpoolen for å bedre hundenes helse.

– Kort oppsummert er det nå opp til de nasjonale kennelklubbene selv å bestemme hvorvidt man tillater krysning av de variantene og nært beslektede rasene som er listet i dette dokumentet. FCI poengterer at krysningene skal gjøres som et ledd i et rasespesifikt avlsprogram for å unngå eller redusere helseproblemer eller problemer forårsaket av usunn konstruksjon. Et nært samarbeid med klubbene er helt avgjørende for å få dette til, påpeker Kim Bellamy, veterinær og avlskonsulent i NKK.

Fordeler med å krysse varianter

Å tillate kryssing av nært beslektede raser/varianter vil bidra til økt genetisk variasjon, en bredere avlsbase og bedre mulighet til å redusere forekomsten av helse- og atferdsproblemer. Det vil også bidra til å gjøre det enkelte individ og rasen som populasjon, mer motstandsdyktig mot sykdom forårsaket bla. bakterier, virus og parasitter, gjennom bedring av hundenes immunforsvar.

Møte med de aktuelle klubbene

Mange av rasene på FCI sin liste krysses allerede, blant annet dachshundvarianter, pudler og griffonvariantene, for å nevne noen. For disse rasene vil ikke skrivet fra FCI medføre vesentlige endringer i registreringsreglene.

Avlsråd og styret i klubber som representerer raser som er oppført på listen, men som per dags dato ikke krysses, eller krysses i begrenset omfang, ble innkalt til et møte i 25.10.2016. På møtet ble enkelte misforståelser oppklart, og de fremmøtte var i hovedsak entusiastiske over å nå kunne tillate de foreslåtte krysningene. Det kan nevnes at SKK allerede godkjenner de fleste av disse kryssparingene. Presentasjonen fra møtet finner dere her.

I etterkant av møtet sendte NKK ut informasjon til klubbene, slik at saken kan styrebehandles. Frist for tilbakemelding er 01.02.17. Vi stiller gjerne opp for ytterligere møter med klubbene ved behov, og vi er selvsagt også tilgjengelig for å svare på spørsmål om nedarving av pelstyper og farge, eller andre spørsmål klubbene måtte ha, sier Kim Bellamy.

Tilrettelegging av NKKs systemer

Det arbeides for å tilrettelegge NKKs elektroniske systemer slik at pelstype og farge vil bli oppgitt for alle hundene i stamtavlen, dvs. i 3 generasjoner, så langt opplysninger foreligger.

NKK har nå også åpnet for at resultater fra DNA-tester for pels og farge kan legges ut på DogWeb. Rutinene for dette vil bli tilsvarende det som i dag er gjeldene for DNA-resultater for ulike sykdommer. Informasjon om dette vil bli sendt alle raseklubber ganske snart. Ved hjelp av økt kunnskap om nedarving, gode stamtavler og bruk av DNA-tester kan vi unngå uønskede farger/pelstyper og likevel krysse varianter/raser for økt genetisk variasjon, sier Kim Bellamy entusiastisk.

Husk at det alltid vil være frivillig for den enkelte oppdretter hvorvidt de ønsker å krysse varianter/nært beslektede raser etter FCIs liste. NKK ønsker, i samarbeid med raseklubbene, å åpne en dør som gir oppdrettere en mulighet til slik krysning som en del av sitt framtidsrettede avlsarbeid, avslutter Astrid Indrebø.