RAS

Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)

NKK startet i 2012 arbeidet for at alle raser skal få sin egen skriftlige avlsstrategi.  
Raseklubbene fikk i oppdrag å utarbeide RAS for sin rase. Dokumentet skulle inneholde informasjon om rasens kvaliteter og fortrinn, så vel som definere avlsmessige utfordringer og forbedringspotensial.

RAS skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubbene har for rasen, og være et verktøy for å sikre sunn hundeavl i fremtiden. Målsetninger og beskrivelse av hvordan målene skal nås er en viktig del av RAS. Vi håper og tror at dette kan bli et levende dokument som oppdrettere vil bruke aktivt i avlsarbeidet.

I 2013 jobbet styret med å sammenstille et dokument som oppfylte NKK sine krav. 
RAS versjon1 for Hollandsk gjeterhund er godkjent og gyldig t.o.m. 1.1.2019.

På NKK finner du også informasjon om avl, oppdrett og helse, link HER

 

 

RAS (norsk versjon, HGN)

RAS for Hollandsk Gjeterhund 25.12.2013_rettet30.01.2014_1

 

 

 


RAS (svensk versjon, RHH)

RAS-HH-Sverige