Retningslinjer HGN

Retningslinjer AVL 

for godkjenning av valpekull hos Hollandsk Gjeterhundklubb Norge (HGN)

OPPDRETTEREN:

HUNDENE (Foreldredyrene)

Helse og mentalitet:

  • HD røntget A eller B  (offisielt resultat)
  • Bestått karaktertest (K-test), funksjonsanalyse (FA) eller gjennomført*  MH  (Testen sendes HGN)

Eksteriør

  • Minst «GOOD» i åpen klasse.

Innavl 

  • Maksimal innavlgrad 6,25% (Tispe og hannhund bør ikke være nærmere beslektet enn fetter og kusine)

Utenlandske hunder:

HD status A/B etter FCI’s standard.
Max innavlsgrad mellom tispe og hanhund 6,25