Mentalitet


Innen avlsarbeid på hund som skal kunne brukes i arbeid så ønsker man å kartlegge hundenes mentale egenskaper, samt arvbarheten av disse. Og i den forbindelse så har man gjennom årene arbeidet frem en rekke tester for å kunne «måle» arbeidskapasitet og egnethet.

Den mest utbredte testen i Sverige er uten tvil Mentalbeskrivelsen (MH), og som raseklubb er det denne vi vil anbefale. 
Vi anbefaler derfor på det sterkeste at man tar denne testen på sin Hollandske gjeterhund, også på hunder som ikke skal gå i avl. Dette for å kunne evaluere kullets kvalitet i forhold til mentalitet – og på sikt vil man også kunne følge med på utviklingen innen rasen.

MH er en test/beskrivelse som kan benyttes på hunder allerede ved 12 måneders alder.
I løpet av testen så beskrives hundens reaksjoner under 10 moment/situasjoner. 
For avlsarbeidet er det mest hensiktsmessig å beskrive hele kull ved samme test (minst mulige variabler gir best sammenligningsgrunnlag). (Samme testleder, løype og alder)

Kjent mental status vil de som har gjennomført testen få. Men man vil også kunne få «kjent mental status» dersom dommeren avbryter testen (f.eks. fordi hunden ikke klarer utføre den). Det er dog ikke spesielt vanlig at man ser seg nødt til å avbryte denne testen. 

 

Mentalbeskrivelse MH 12 mndr (N)
12 mndr (S)
Beskriver hundens reaksjoner under 10 moment / situasjoner.
Det er spesielt verdifult å beskrive hele kull samtidig. (Samme test = lik alder og relativt like forhold).Resultat: Kjent mental status
Norge
Sverige

 

 


En kort beskrivelse av Mentalbeskrivning hund (MH) (svensk tekst)

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

MH för alla hundraser registrerade i SKK (og NKK)

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.

MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Krav på hunden för att delta

  • Minst tolv månader gammal
  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
  • ID-märkt
  • Vaccinerad enligt gällande regler
  • Vara fullt frisk och inte löpa
  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden (se Svenska Kennelklubbens Nationellt dopningsreglemente för hund

 

Krav för brukshundraser

För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla Bruksprov, genomföra tjänstehundsutbildning eller bedriva avel.

 

Underlag för avelsarbete

MH har genomgått omfattande undersökning i flera omgångar av forskare, vilket resulterat i en unik sammanställning över beskrivna hundar. Dessa utgör ett bra underlag när rasklubbarna utvärderar sitt avelsarbete.

 

Hitta MH & anmäl dig

Du hittar alla våra tillfällen för mentalbeskrivning hund (MH) i SBK Tävling. Välj fliken för MH/MT.

 

Så här går MH till

I ett standardiserat protokoll och utifrån en intensitetsskala beskrivs hundens reaktioner i dessa olika moment. Beskrivningen tar cirka 45 minuter.

 

Mentalbeskrivare

Den som beskriver hunden kallas mentalbeskrivare. En mentalbeskrivare har minst 125 timmars teoretisk utbildning bakom sig samt ett par års samlad praktisk erfarenhet från att ha medverkat som funktionär på ett antal mentalbeskrivningar.


 

Mentalbeskrivningens olika moment

Kontakt/socialitet

Beskrivaren iakttar hundens reaktioner via kontakt och samarbete med en främmande människa. Man tittar också på hur hunden låter sig hanteras av en testledare.

 

Lek/lekfullhet

Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa genom att titta på lusten att jaga ifatt och gripa en trasa samt hur engagerad den är i leken.

 

Jaktlust/Förföljande

Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter bortflyende föremål, hur snabbt den startar och vad den gör med föremålet när den hittar det.

 

Aktivitet

I momentet aktivitetsnivå tittar beskrivaren på hur hunden beter sig i ett passivt tillstånd, där ägaren står helt still med hunden kopplad. Här reagerar hundar olika, men önskvärt är att hundar kan koppla av i en passiv situation trots att den har varit aktiv precis innan.

 

Nyfikenhet/intresse

Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna sin ägare för att undersöka det som nyss hänt och eventuellt vara aktiv med vad som kan ha uppfattats som skrämmande. Man beskriver även hundens intresse för att inleda eller besvara lekinvit med en funktionär på avstånd från ägaren.

 

Skott

En ljudkänslig hund mår inte bra i dagens bullriga samhälle och hundar som är skotträdda eller skottberörda för ofta över denna rädsla till sina avkommor. För användning i avel och vid utbildning är det viktigt att hundarna inte är skotträdda. På ett MH beskriver man om hunden är skottberörd både under lek med ägaren och i passivt tillstånd.

 

Rädsla

Det kan vara rationellt för hunden att bli rädd om den utsätts för ett plötsligt hot, som i ett moment då en overall plötsligt dras upp framför hunden. Det är också viktigt att rädslan släpper när överraskningen/hotet upphör och att hunden slappnar av och kanske till och med visar nyfikenhet för det som skett. Detta, samt hur mycket stöd hunden söker från sin förare, tittar beskrivaren på i flera moment.

 

Hot

I det här momentet använder man funktionärer utklädda till spöken för att se hur hunden reagerar på okända hot som långsamt närmar sig hunden. Beskrivaren tittar på hur hunden står emot hotet, om den vill försvara sig eller sin förare, samt om hunden visar intresse att undersöka spökena efter att dessa slutat agera hotfullt.

 

Efter beskrivningen

Efter beskrivningen får hundägaren en kopia av protokollet som bevis för att hunden har känd mentalstatus. Originalet skickas via Svenska Brukshundklubben till Svenska Kennelklubben (SKK) för registrering och förs in i hundens stamtavla.

 


MENTALBESKRIVELSE – MH NØKKELEN (oversikt)

 

MH-nyckel 2017

Hva er en mentaltest? 

På en mentaltest/mentalbeskrivelse vil du få en beskrivelse av din hunds egenskaper/karaktertrekk.
Det finnes noen ulike typer mentaltester innenfor NKK/SKK – du kan lese mer om de ulike nedenfor her.

Vil du lese mer spesifikt om MENTALBESKRIVELSE MH finner du mer informasjon HER

Forkunnskaper:

Du trenger ingen forkunnskaper for å delta. En egen testleder forteller deg hele tiden hva som kommer til å skje, og hva du skal gjøre.

Hunden din trenger ingen forkunnskaper for å delta.

Hvorfor skal man mentalteste?

Det kan være flere grunner til at man ønsker å mentalteste sin hund.

Som raseklubb er anser vi at mentalitet er en viktig del av avlsarbeidet. For at man skal kunne ta hensyn til mentalitet avlsarbeidet så må man kartlegge mentaliteten. 

Raseklubben HGN & Mentaltester

Vårt mål er at vi i årene som kommer i større grad skal få kartlagt mentaliteten på de Hollandske Gjeterhundene vi har i Norge (alle varianter). 

Innen NKK sitt system finnes det ulike typer tester. For oss som raseklubb er det testen «Mentalbeskrivelse» også kalt MH-test/beskrivelse som gir oss mest informasjon i det videre avlsarbeidet. 

En av grunnene til at MH er mest hensiktsmessig er at Sverige har benyttet denne testen i flere år. De har i flere tiår kartlagt, dokumentert og publisert MH resultater på alle raser. Informasjonen ligger lett tilgjengelig på SKK sin avlsdatabase.  I og med at Norge og Sverige har tett samarbeid med avlshunder vil dette kunne hjelpe oss i avlsarbeidet dersom flest mulig gjør en MH-beskrivelse av sin hund. 

Terminliste for mentaltester finnes på:

Sverige: www.sbktavling.se
Norge: www.nkk.no


OVERSIKT over de ULIKE MENTALTESTENE i Norge og Sverige

 TYPE tester pr.2017   
 NAVNForkortelseMin. alderBeskrivelseLand
 MentalbeskrivelseMH12 mndr (N)
12 mndr (S)
Beskriver hundens reaksjoner under 10 moment / situasjoner.
Det er spesielt verdifullt å beskrive hele kull samtidig. (Samme test = lik alder og relativt like forhold).Resultat: Kjent mental status
Norge
Sverige
  KaraktertestK-test10 mndrKort test, få momenterNorge
  FunksjonsanalyseF-analyse 22 mndr (min) – 48 mndr (max)En mer omfattende og derfor mer krevende test for hunden.
Testen minner om svenskene sin MT.
Resultat: Bestått / ikke bestått.
 Norge (NKK)
      
 MentaltestMT200718 mndr (min) – 48 mdr (max)En omfattende og mer krevende test. Testen minner om den norske Funksjonsanalysen.   Sammen med godkjent eksteriørdel vil testen kunne føret til tittelen KORAD hos SKK.Sverige (SKK)
 Mentaltest   (Svensk ny test) MT201718 mndr (min)-48 mndr (max)En mer omfattende og krevende test for hunden.
En evaluering av MT2007 har ført til at SBK har endret/utvidet den gamle testen noe. Dette har resultert i ny test som heter MT2017.
Diplom ved bestått test, og denne registreres hos Svenska Brukshundklubben (SBK)
Sverige (SBK)