Bli medlem


Hvordan bli medlem? 
Gå inn på www.nkk.no og klikk på bli medlem, eller klikk HER

Er du allerede medlem av NKK?
Klikk deg inn på «mine sider» på www.nkk.no
Søk opp: Hollandsk Gjeterhundklubb Norge – og følg anvisningene videre.

 .

PRISER PÅ MEDLEMSSKAP (2021):

Har du allerede betalt NKK sin grunnkontingent?
Hovedmedlem i HGN: 250 kroner
Familiemedlem i HGN: 100 kroner

Har du ikke betalt NKK sin grunnkontingent?
Hovedmedlem (HGN): kr. 250
Grunnkontingent (NKK) kr. 220
Total sum: kr. 470 kroner

Innmelding etter 1. september:
Det halv grunnkontingent (NKK) og halv medlemsavgift (HGN) etter 1. september.

Hovedmedlem i HGN etter 1. september: kr. 125
Grunnkontingent (NKK) etter 1. september: kr. 110

Betaling:

Betaling gjøres via NKK sitt system.
Norsk Kennel Klubb sender ut giro pr. e-post. (E-faktura finnes)