Kriterier for Årets Hollender

 
ÅRETS HOLLENDER   –   kriterier
NB. 31. desember er siste frist for å sende inn resultater til Årets Hollender!
 
 
 For å delta i konkurransen om Årets Hollender må enkelte kriterier være oppfylt:

Generelle krav:

 • Hunden skal være av rasen Hollandsk Gjeterhund
 • Eier/ fører må være medlem av HGN på det tidspunktet resultatet oppnås.
 • Resultater opparbeides i perioden 1. januar – 31. desember.
 • Hunden skal være registrert i NKK (eller for utenlandske medlemmer i sitt lands kennelklubb).
 • Prøven/ utstillingen må være offisiell og godkjent av en klubb innunder FCI.
 • Resultater fra prøver i utlandet aksepteres dersom de utøves etter samme mal og regler som i Norge for den aktuelle grenen.
 • Dokumentasjon på resultater sendes inn fortløpende, og senest 31.12 i det tellende året via e-post. 
 

For at resultater skal være tellende må det opplyses om følgende:

 • Hårlagsvariant
 • Reg.nr
 • Reg. navn
 • Eier/ Fører
 • Arrangør, sted og dato
 • Dommer
 • Gren og klasse
 • Poengsum og plassering
 • Poengsum i spesialgren (Gjelder bruks og IPO)
 • Antall deltagere (Gjelder utstilling og agility)