MH – Langhår

 

 

Mentalbeskrivelse (MH) av Hollandsk Gjeterhund

Diagrammene nedenfor er hentet fra Swedish Working Dog Association (SBK) og de er utarbeidet av Genetica (Per Erik Sundgren). 
Du kan Lese mer om SBK, AVL og MH beskrivelser HER 

 

 

 

 

 


LANGHÅR –  (spindeldiagram – gjennomsnitt) 

 (Kilde: Genetica / SBK, april 2017)

spindeldiagram-langh-sbk-33gjennomfort

 

 


 

Informasjon om diagrammet   «Mental status per ras»

Informasjonen nedenfor er hentet fra SBK (april 2017) – link HER

Mental status på brukshundraserna och ett urval andra hundraser. Resultaten hämtas från Svenska Brukshundklubbens genomförda mentalbeskrivningar (MH).

 

Genomsnittliga värden per hundras

Hundars mentalbeskrivningar (MH) är värdefull information för ägarna. All data registreras även i Svenska Kennelklubbens databas för genetik, hunddata. Därifrån går det att ta fram genomsnittliga värden på hundrasernas mentala status. Här presenterar vi värden och spindeldiagram för våra brukshundraser och ett urval övriga raser.

 

Förklaring till presentationerna

Presentationerna per ras är systematiskt och kortfattat utformade för att i första hand användas av fuktionärer som arbetar med hundars mentalitet.

 

Genomförda:

genomförda MH i rasen.

 

Avbryter MH:

Beskrivaren har avbrutit, till exempel om hunden har stora svårigheter att avreagera, stora rädslor eller liknande och då kan inget nytt prov göras. Ägaren har avbrutit av något skäl, då kan provet göras om en gång vid annat tillfälle.

 

Ofullständigt:

Beskrivningar som avbryts räknas som ofullständiga.

 

Avstår skott:

Ägaren har meddelat att man avstår från skottmomentet, måste meddelas innan sista lekmomentet.

 

Oacceptabelt beteende:

Hunden kan ha bitit eller liknande och en anmälan är skickad till Svenska Kennelklubben.

 

Avsteg från avreaktion:

Moment där hunden ska vara lös har fått genomföras i lina eller koppel. Det räknas som ett avsteg och kan bero på flera orsaker.

 

REGELVERK

Regelverk MH finner du HER

Regelverk Funksjonsanalyse finner du HER

Regler om svenske mentaltester finner du på www.brukshundklubben.se