Dokumenter


target=»

Klubbens lover Lover 2013  
Retningslinjer fra NKK Etiske retningslinjer for avl  
  Etiske retningslinjer for hold/trening hund  
  Kjøpsavtale NKK  
     
Årsmøte 12. mars 2016 Innkalling 12.mars-2016 Styrets forslag til nedleggelse
    Valgkomiteens innstilling til mar 2016
    Styrets årsberetning (2015)
    Referat årsmøte 12 mars-2016
Ekstraordinært årsmøte 25. februar 2017 Innkalling Referat ekstraordinært årsmøte 25.02-2017, side 1 – side 2
     
Ekstraordinært årsmøte 20. mai 2017 Innkalling Aktivitetsplan 2017
    Styrets årsberetning (sammendrag) – med tillegg/endringer (etter ønsker fremført på ekstraord årsmøte)
    Referat ekstraordinært årsmøte 20.05-2017
     
 Årsmøte 2018 INNKALLING 2018

 

Årsmøte 2019 INNKALLING 2019  
Årsmøte 2020 INNKALLING 2020  
Årsmøte 2021   Varsel om innkalling til årsmøte HGN 2021-