Styret informerer


KOMMUNIKASJON:

Nettsiden:
Nettsiden oppdateres med aktuell informasjon, relatert til rasen eller aktiviteter i klubben.

Facebook:
Klubben har en facebookgruppe med navnet «Hollandsk Gjeterhundklubb Norge (HGN)» hvor man kan poste relevante innlegg. Klikk HER.
Klubben har også en facebookside som styret kan publisere informasjon. Klikk HER

Mail:
Viktig informasjon til medlemmene sendes på mail. (eks. innkalling til årsmøte)
Får du ikke mail – sjekk at du har riktig mailadresse på «mine sider» på NKK.


Aktiviteter:
Klubben arrangerer ulike kurs, og treninger i løpet av året.  Disse blir annonsert på Facebook gruppen til klubben, og medlemmer av HGN har fortur innen påmeldingsfristen.
Dersom du er medlem av klubben, og  ønsker å arrangere aktiviteter nær der du bor – ta kontakt med styret. 

______________________________________________________________________________________________________

Informasjon fra den nederlandske raseklubben, NHC.
I desember 2019 så fikk Hollandsk Gjeterhund (alle varianter) status som «working dog» av FCI. http://www.fci.be/en/Hollandse-Herdershond-223-breed-subject-to-a-working-trial-since-December-21-2019-3523.html


Hollendernytt (digitalt medlemsblad)
Digitalt medlemsblad/informasjon har dessverre ikke vært utgitt de senere år. Grunnen til dette er rett og slett at medlemmene ikke sender inn tilstrekkelig stoff.
Vi håper dere vil benytte Facebook gruppen aktivt, både til å fortelle om hva som skjer hos dere. Men, også hvis dere kommer over noe internasjonalt stoff. Gruppen er beregnet for alt som handler om Hollandsk Gjeterhund.
Når det gjelder salgsannonser i FB gruppen, så ønsker vi at man har fått klarsignal fra styret først.

_______________________________________________________________________________________________________
Gammelt nytt –
INFORMASJON om året 2016 – og begynnelsen på 2017

Styret i 2016 foreslo som sak til  årsmøtet i mars 2016 å legge ned klubben.
Dette ble nedstemt på årsmøtet, og det ble bestemt at ett interimsstyre skulle kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Dessverre tok det veldig lang tid før innkallingen til ekstraordinært årsmøte ble sendt ut. Så det ekstraordinære årsmøtet ble først avholdt 25. februar 2017.

Nytt styre ble valgt på ekstraordinært årsmøte 25. februar 2017, og samme styre fikk fornyet tillit på nytt ekstraordinært årsmøte 20. mai 2017. 


INFORMASJON om begynnelsen av 2018:
Ordinært årsmøte ble avholdt 17. mars, og kandidater gjenvalgt. 


Medlemsbladet Hollender’n
Hollender’n var navnet på klubbens medlemsblad i papirformat.
Første utgave kom i år 2000, og siste utgave ble utgitt i 2013.
Vi har ikke planer om å starte opp igjen med bladet (pr. 2017)